Redmi X sẽ có màn hình tràn viền, camera trước thò thụt và 3 camera sau

Redmi X sẽ có màn hình tràn viền, camera trước thò thụt và 3 camera sau

Điện thoại 2-05-2019, 12:30

Nếu bức ảnh này là chính xác thì Redmi X sẽ có màn hình tràn viền, camera trước thò thụt và 3 camera sau. Lúc này, chưa