LMHT: Sau tin sẽ rời đội tuyển, PraY và GorillA bất ngờ đồng ý tiếp tục hợp đồng với Longzhu trong mua giải 2018

Ngoài ra Khan cũng đã đồng ý ở lại đội tuyển cho mùa giải sắp tới