Samsung Foundry đạt được các chứng nhận về quy trình sản xuất chip 5LPE

Samsung Foundry đạt được các chứng nhận về quy trình sản xuất chip 5LPE

Tin tức ICT 10-07-2019, 17:40

Dự kiến, việc áp dụng công nghệ 5LPE vào sản xuất chip sẽ giúp gia tăng khả năng phân tích thêm 25% cho bộ vi xử lý so