Galaxy A90 5G đã đạt chứng nhận Wi-Fi Alliance, ngày ra mắt không còn xa

Galaxy A90 5G đã đạt chứng nhận Wi-Fi Alliance, ngày ra mắt không còn xa

Điện thoại 1-08-2019, 20:20

Trên website Wi-Fi Alliance, Galaxy A90 với số model SM, chứng nhận này cho biết, máy sẽ hỗ trợ kết nối 5G. Ngoài ra,