Samsung phát hành một bản cập nhật phần mềm mới dành cho Gear S3 và Gear Sport

Samsung phát hành một bản cập nhật phần mềm mới dành cho Gear S3 và Gear Sport

Tin tức ICT 12-05-2020, 22:42

Bên cạnh Bixby, bản cập nhật cũng đi kèm một vài tính năng mới bao gồm các biểu tượng cảm xúc mới, bổng sung thêm nhiều