Chevrolet xác nhận các tham số hiệu năng tốc độ của xe thể thao Chevrolet C8 Corvette Stingray 2020

Chevrolet xác nhận các tham số hiệu năng tốc độ của xe thể thao Chevrolet C8 Corvette Stingray 2020

Tin Ô tô 8-11-2019, 18:50

Mới đây, Chevrolet đã chính thức xác nhận các tham số hiệu năng tốc độ của xe thể thao Chevrolet C8 Corvette Stingray