Sales marketing là gì? Sự khác nhau cơ bản giữa hai thuật ngữ dễ nhầm lẫn này

Sales marketing là gì? Sự khác nhau cơ bản giữa hai thuật ngữ dễ nhầm lẫn này

Thương mại điện tử 11-07-2019, 12:30

Sales bao gồm các hoạt động liên quan đến bán hàng hóa hoặc dịch vụ của doanh nghiệp. Marketing là quy trình hoặc các