Có nên sử dụng tai nghe không dây thường xuyên không?

Có nên sử dụng tai nghe không dây thường xuyên không?

Thiết bị số 4-05-2019, 20:00

Trong hầu hết trường hợp, tuy chúng ta đã cách xa nguồn phát tín hiệu, nhưng vẫn có những thiết bị ở rất gần như