Sử dụng chính những banner quảng cáo thời xưa cũ, Budweiser thay đổi quan niệm về nữ quyền

Sử dụng chính những banner quảng cáo thời xưa cũ, Budweiser thay đổi quan niệm về nữ quyền

Thương mại điện tử 14-03-2019, 18:10

Cuộc sống của nữ giới đã bình đẳng hơn trước rất nhiều, nhiều thương hiệu lớn đã nhận ra những chiến thuật bôi bác phụ