Garmin chính thức giới thiệu Fenix 6 series

Garmin chính thức giới thiệu Fenix 6 series

Thiết bị số 31-08-2019, 16:41

PacePro Technology: Đây có lẽ là tính năng sẽ được nhiều người dùng chạy bộ yêu thích và sử dụng trong những cuộc thi