BMW chính thức công bố cấu hình trực tuyến của BMW X5 M và X6 M 2020

BMW chính thức công bố cấu hình trực tuyến của BMW X5 M và X6 M 2020

Tin Ô tô 16-10-2019, 09:10

Đúng như suy đoán, BMW cung cấp cho BMW X5 M và X6 M mới các tùy chọn hầu hết giống nhau, một trong những điểm khác