CEO Robinhood: “Phí giao dịch – Mục tiêu tiếp theo của các sàn crypto”

CEO Robinhood: “Phí giao dịch – Mục tiêu tiếp theo của các sàn crypto”

Tiền điện tử 21-06-2018, 21:14

Bạn có thể nhớ lại công ty có trụ sở tại Palo Alto, gần đây đã huy động được 363 triệu USD trong vòng tài trợ Series D,