Auto Chess: Rò rỉ 1 Tộc, 5 quân cờ cùng 2 items mới toanh

Auto Chess: Rò rỉ 1 Tộc, 5 quân cờ cùng 2 items mới toanh

Game Online 27-05-2019, 22:30

Cuối tuần trước, Drodo Studio đã đưa Sven (Demon/Warrior) lên bàn cờ và nhìn vào game code, có vẻ như quân cờ này vẫn