Bộ sản phẩm hỗ trợ chuyển đổi số toàn diện công tác văn phòng của MobiFone

Smart-Office là nền tảng chuyển đổi số CĐS cho doanh nghiệp DN, bao gồm nhiều ứng dụng hỗ trợ việc điều hành và quản trị nguồn nhân lực trong DN một cách hiệu quả.

Covid 19 đã "ép" các daonh nghiệp phải chuyển đổi số mạnh mẽ hơn

Appota bắt đầu quá trình chuyển đổi số CĐS cho các hoạt động của mình từ năm 2018. Nhờ CĐS, công ty đã cắt giảm đáng kể chi phí vận hành, văn hoá nội bộ phát triển. Đặc biệt, Covid 19 đã thúc đẩy công ty phải chuyển đổi số mạnh mẽ hơn.