Cốt truyện Gears of War (Phần 5): Emergence-Day

Locust Horde với quân số áp đảo đã nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát hàng loạt thành phố lớn của con người. Chúng sử dụng tài nguyên và công nghệ cướp được từ thuộc địa để tấn công những quốc gia thuộc cả hai khối quân sự COG và UIR ít ỏi còn lại

Cốt truyện The Last of Us (Phần 5)

Kết thúc chuyến hành trình đầy gian nan, xuyên qua một nửa nước Mỹ, Joel và Ellie cuối cùng cũng đã đến được nơi cần đến. Hãy cùng Mọt Game đến với chặng cuối của cuộc hành trình trong cốt truyện The Last of Us nhé. Chương 5: Xuân Joel