Người Trung Quốc đang tạo làn sóng ủng hộ Huawei sau khi bị rút giấy phép Android

Người Trung Quốc đang tạo làn sóng ủng hộ Huawei sau khi bị rút giấy phép Android

Tin tức ICT 21-05-2019, 10:30

Tuy nhiên, người Trung Quốc đang tạo làn sóng ủng hộ Huawei thông qua các phương tiện truyền thông xã hội. Trên Weibo,