Pagani Huayra Roadster Gyrfalcon chính thức ra mắt

Pagani Huayra Roadster Gyrfalcon chính thức ra mắt

Tin Ô tô 27-08-2018, 10:20

Có thiết kế không đổi so với các phiên bản Huayra Roadster thường, tuy nhiên Gyrfalcon có màu sơn trắng đặc biệt cùng