Imola: Hypercar “khủng” nhất trong lịch sử dòng Pagani Huayra!

Imola: Hypercar “khủng” nhất trong lịch sử dòng Pagani Huayra!

Tin Ô tô 4-09-2019, 11:10

So với Huayra BC vốn đã được cải tiến lớn về mặt khí động học, Huayra Imola trông còn 'điên rồ' hơn. Ngoài cánh gió lớn