PP19 và Vector có thể soán ngôi Thompson với bản cập nhật mới nhất từ ROS?

PP19 và Vector có thể soán ngôi Thompson với bản cập nhật mới nhất từ ROS?

Game Mobile 31-08-2018, 04:03

Như nhiều người chơi Rules Of Survival đã biết, hai khẩu súng PP19 và Vector đã được buff sức mạnh lên khá nhiều qua