T.A Esport Stadium Cyber Game 1600m2 với tổng đầu tư gần 30 tỷ đồng xuất hiện tại Thái Bình

T.A Esport Stadium Cyber Game 1600m2 với tổng đầu tư gần 30 tỷ đồng xuất hiện tại Thái Bình

Thế giới Games 12-06-2019, 13:40

Trên mặt sàn rộng không kém gì một sân bóng đá 7 người đó là 220 máy trạm được chia thành nhiều khu vực theo cấu hình