#NoLoveShouldDieYoung – bộ phim về tuổi thọ ngắn ngủi của người chuyển giới tại Brazil

#NoLoveShouldDieYoung – bộ phim về tuổi thọ ngắn ngủi của người chuyển giới tại Brazil

Thương mại điện tử 14-05-2019, 18:10

Cộng đồng LGBTQ+ từ lâu vẫn đang gặp những tác động xấu về mặt tinh thần, xúc phạm những giá trị của một con người,