Nhiều người bắt đầu xếp hàng mua iPhone X tại Australia

Nhiều người bắt đầu xếp hàng mua iPhone X tại Australia

Điện thoại 12-09-2017, 10:19

Có thể phải đến 3 ngày nữa Apple mới bắt đầu nhận đặt hàng iPhone X nhưng đã có nhiều người xếp hàng chờ mua.