Những cuốn sách hay về bán hàng mà dân sales giỏi nhất định phải biết

Những cuốn sách hay về bán hàng mà dân sales giỏi nhất định phải biết

Thương mại điện tử 13-06-2019, 12:50

Trong thế giới kinh doanh và bán hàng, Zig Ziglar giống như một tượng đài đặt ra những nguyên tắc cơ bản về kỹ thuật