Những điều đặc biệt trên iOS 11 mà bạn nên biết

Những điều đặc biệt trên iOS 11 mà bạn nên biết

Điện thoại 23-09-2017, 18:28

Vừa qua, bản cập nhật chính thức iOS 11 đã được phát hành cho các thiết bị từ iPhone 5S trở lên. Mặc dù còn tồn đọng