Các nhà nghiên cứu ở Úc phát triển một đường truyền Internet có thể đạt đến 44.2 Tbps

Các nhà nghiên cứu ở Úc phát triển một đường truyền Internet có thể đạt đến 44.2 Tbps

Tin tức ICT 23-05-2020, 14:36

Vừa qua, các nhà nghiên cứu ở Úc đã phát triển một đường truyền Internet có thể đạt đến 44.2 Tbps. Để so sánh, trung