Nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ taxi công nghệ

Nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ taxi công nghệ

Tin Ô tô 24-09-2017, 06:25

Bên cạnh những tiện ích không nhỏ, taxi công nghệ khiến không ít khách hàng lo ngại về lỗ hổng trong bảo mật thông tin…

Nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ taxi công nghệ

Nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ taxi công nghệ

Tin Ô tô 23-09-2017, 09:36

Bên cạnh những tiện ích không nhỏ, taxi công nghệ khiến không ít khách hàng lo ngại về lỗ hổng trong bảo mật thông tin…