Cảm nhận việc khách hàng đi AppStore xếp hàng mua iPhone mới

Mình đánh giá tích cực việc anh em từ VN qua cửa hàng Apple ở Singapore hay các nước khác xếp hàng đợi mua iPhone mới hay sản phẩm mới của Apple.