Ngắm nghía siêu phẩm McLaren 650S Spider trên đường phố Sài Gòn

Ngắm nghía siêu phẩm McLaren 650S Spider trên đường phố Sài Gòn

Tin Ô tô 25-03-2020, 19:24

McLaren 650S Spider được ra mắt tới công chúng trên toàn thế giới lần đầu tiên vào tháng 3/2013 tại triển lãm Geneva,