Người dùng đặt trước Galaxy Fold bị hủy trong đợt đầu sẽ nhận được phiếu mua hàng 250 USD

Người dùng đặt trước Galaxy Fold bị hủy trong đợt đầu sẽ nhận được phiếu mua hàng 250 USD

Tin tức ICT 6-09-2019, 11:50

Cụ thể, những người bị hủy đơn đặt trước Galaxy Fold trong đợt mở bán đầu tiên sẽ nhận được một phiếu mua hàng trị giá