Ngân hàng Trung ương Nga: Tiền điện tử không gây rủi ro cho sự ổn định tài chính toàn cầu

Ngân hàng Trung ương Nga: Tiền điện tử không gây rủi ro cho sự ổn định tài chính toàn cầu

Tiền điện tử 4-06-2018, 05:15

Theo báo cáo, tài sản mã hóa không gây rủi ro cho sự ổn định tài chính toàn cầu. Bởi vì hiện tại khối lượng giao dịch