Sự lên ngôi của “đám mây”

Các nhà băng ngày càng quan tâm nhiều hơn việc ứng dụng và triển khai công nghệ điện toán đám mây.

COVID-19 làm tăng sức nóng chuyển đổi số tài chính - ngân hàng

Các chuyên gia tài chính - ngân hàng nhận định bước chuyển mình trong chuyển đổi số CĐS của các tổ chức tài chính thời gian qua rất ấn tượng. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội tăng trưởng mới còn nhiều thách thức phía trước cần được giải quyết.