5 công nghệ được ứng dụng trong nông nghiệp thông minh

GS. TSKH Trần Duy Quý, Chủ tịch Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam vừa giới thiệu 5 công nghệ tiên tiến ứng dụng trong nông nghiệp thông minh tại hội thảo Định hướng và giải pháp phát triển nông nghiệp thông minh trên địa bàn TP Hà Nội.

Chuyển đổi số trong phát triển du lịch nông thôn

Nông thôn Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên tự nhiên và văn hóa phong phú, là những yếu tố quan trọng để phát triển du lịch. Tuy nhiên, hiện nay du lịch nông nghiệp, nông thôn chưa được khai thác hiệu quả để góp phần quan trọng tăng trưởng kinh tế