Mulsanne giới hạn đặc biệt và Continental GT mới là điểm nhấn của Bentley tại Frankfurt 2017

Mulsanne giới hạn đặc biệt và Continental GT mới là điểm nhấn của Bentley tại Frankfurt 2017

Tin Ô tô 9-09-2017, 10:21

Bentley Continental GT hoàn toàn mới sẽ được ra mắt lần đầu tiên tại IAA 2017, Frankfurt, cùng với Mulsanne Design

Mulsanne giới hạn đặc biệt và Continental GT mới là điểm nhấn của Bentley tại Frankfurt 2017

Mulsanne giới hạn đặc biệt và Continental GT mới là điểm nhấn của Bentley tại Frankfurt 2017

Tin Ô tô 9-09-2017, 07:27

Bentley Continental GT hoàn toàn mới sẽ được ra mắt lần đầu tiên tại IAA 2017, Frankfurt, cùng với Mulsanne Design