Geekbench xác nhận cấu hình và ảnh thực tế của Motorola One Macro

Geekbench xác nhận cấu hình và ảnh thực tế của Motorola One Macro

Điện thoại 11-09-2019, 16:31

Ảnh thực tế bên dưới cho thấy Motorola One Macro có màn hình tỷ lệ cao, viền dưới khá dày, nút nguồn và chỉnh âm lượng