[iOS] Tải "miễn phí" Morphite - Một phiên bản hoàn thiện hơn của No Man's Sky trên nền tảng di động

[iOS] Tải "miễn phí" Morphite - Một phiên bản hoàn thiện hơn của No Man's Sky trên nền tảng di động

Công nghệ 25-09-2017, 13:52

Crescent Moon là một hãng game khá có tiếng tăm ở thị trường game mobile trên thế giới, họ luôn có tham vọng mang trải