Microsoft không ép người dùng phải mở link đính kèm bằng trình duyệt Edge nữa

Microsoft không ép người dùng phải mở link đính kèm bằng trình duyệt Edge nữa

Tin tức ICT 8-07-2018, 13:37

Một số người dùng phát hiện ra Mail trên Windows 10 là ứng dụng đầu tiên tích hợp tính năng mở chỉ link bằng Edge,