Michelin đang tìm cách sản xuất lốp xe từ gỗ

Michelin đang tìm cách sản xuất lốp xe từ gỗ

Tin Ô tô 7-07-2018, 14:14

Michelin đang tìm kiếm những dăm gỗ để thay thế cho chất đàn hồi có nguồn gốc từ dầu - polymer với chất đàn hồi của cao