MediaTek giới thiệu một chipset mới cho mục đích AI IoT - i700

MediaTek giới thiệu một chipset mới cho mục đích AI IoT - i700

Thiết bị số 11-07-2019, 15:10

Con chip này hỗ trợ một camera 32MP hoặc thiết lập kép 24MP + 16MP. Có thể sử dụng công cụ cảm biến độ sâu tích hợp và