Manhart MH8 800 trở thành chiếc M8 Competition nhanh nhất thế giới

Manhart MH8 800 trở thành chiếc M8 Competition nhanh nhất thế giới

Tin Ô tô 18-05-2020, 14:46

Một vài chiếc BMW M8 Competition Coupe đã được điều chỉnh để có thể rút gọn thời gian tăng tốc còn 2,88 giây, nhưng