Trí tuệ nhân tạo, deep learning, machine learning là gì?

Trí tuệ nhân tạo, deep learning, machine learning là gì?

Công nghệ 7-03-2016, 04:13

Trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence - AI) giờ xuất hiện ở khắp mọi nơi. Nó là thứ được sử dụng để trả lời email