Màn hình MacBook Air 2020 sẽ sáng hơn 32% so với macOS khi chạy Windows 10

Màn hình MacBook Air 2020 sẽ sáng hơn 32% so với macOS khi chạy Windows 10

Điện thoại 12-05-2020, 21:05

Màn hình MacBook Air 2020 khi chạy Windows 10 tăng độ sáng từ 415 nits lên 547 nits, tức sáng hơn 32%, thậm chí có thể