MU-MIMO là gì?Tại sao bộ định tuyến WiFi tiếp theo của bạn nên có MU-MIMO?

MU-MIMO là gì?Tại sao bộ định tuyến WiFi tiếp theo của bạn nên có MU-MIMO?

Thủ thuật 10-09-2017, 08:22

Nếu chiếc router hiện tại đang dùng đã nhiều hơn 2 tuổi thì có lẽ bạn nên cân nhắc tới việc thay cái mới. Nhưng dù

Samsung Galaxy Note 7 là điện thoại đầu tiên hỗ trợ công nghệ 4*4 MIMO

Samsung Galaxy Note 7 là điện thoại đầu tiên hỗ trợ công nghệ 4*4 MIMO

Điện thoại 11-08-2016, 02:36

Trong sự kiện ra mắt thì Samsung đã giới thiệu khá nhiều tính năng mới nổi bật trên Galaxy Note 7 nhưng luôn có những