Đập hộp và khám phá chi tiết máy Mac dùng chip Apple Silicon đầu tiên

Đập hộp và khám phá chi tiết máy Mac dùng chip Apple Silicon đầu tiên

Máy tính 2-07-2020, 01:52

Developer Transition Kit được đựng trong bỏ hộp được dán nhãn Mac mini đặc biệt, với dòng chữ “Developer Transition Kit” cạnh bên hộp. Nhìn bên ngoài sản phẩm, nó trông giống một chiếc Mac mini màu xám, nhưng thực chất là không phải.