Trải nghiệm tựa game Homescapes đang được bình chọn làm

Trải nghiệm tựa game Homescapes đang được bình chọn làm "Best Game Of The Week"

Thế giới Games 8-02-2020, 12:40

Trong game, bạn sẽ thực hiện các công việc của một người quản gia như dọn dẹp, sửa chữa những phần hỏng hóc, tiến hành