Atlas Protocol: Một lộ trình mới để lưu trữ và xử lý dữ liệu bảo mật được ưu tiên

Atlas Protocol: Một lộ trình mới để lưu trữ và xử lý dữ liệu bảo mật được ưu tiên

Tiền điện tử 16-07-2018, 20:21

GDPR -General Data Protection Regulation là quy định của Liên minh châu Âu về dữ liệu người tiêu dùng và bảo vệ quyền