Mẫu Xe điện Ethec 2018 hứa hẹn hành trình đạt mốc 400 km

Mẫu Xe điện Ethec 2018 hứa hẹn hành trình đạt mốc 400 km

Tin Xe máy 7-07-2018, 11:06

 Điều này đạt được với việc sử dụng 1.260 tế bào Lithium-ion, được bố trí trong không gian dưới vị trí chỗ ngồi của