Máy tính Apple 35 năm tuổi được bán đấu giá hơn 4 tỷ đồng

Máy tính Apple 35 năm tuổi được bán đấu giá hơn 4 tỷ đồng

Máy tính 2-12-2019, 08:30

Theo NewAtlas, ra mắt lần đầu năm 1984, Apple Macintosh là một 'tượng đài' trong cách thiết kế, quảng bá sản phẩm của