Máy tính thế hệ đầu tiên của Apple sẽ được bán với giá lên tới 650.000 USD

Máy tính thế hệ đầu tiên của Apple sẽ được bán với giá lên tới 650.000 USD

Máy tính 12-05-2019, 21:40

Điểm đặc biệt ở chiếc máy tính đắt đỏ sắp đấu giá khi nó còn là sản phẩm thứ 10 được lắp ráp. Sản phẩm ban đầu thuộc sở