Trên tay và đánh giá nhanh về siêu phẩm Vivo Nex 3 mới ra mắt

Trên tay và đánh giá nhanh về siêu phẩm Vivo Nex 3 mới ra mắt

Điện thoại 13-11-2019, 22:30

Đầu tiên phải nói đến độ cong của màn hình NEX 3 là rất lớn, đến mức mà VIVO không còn nổi một vị trí nào trên cạnh bên