Tính năng Lockscreen độc quyền của Google Pixel sẽ có mặt trên hầu hết các thiết bị Android

Tính năng Lockscreen độc quyền của Google Pixel sẽ có mặt trên hầu hết các thiết bị Android

Điện thoại 11-01-2019, 17:11

Hằng năm, Google đều không quên cập nhật thường xuyên những tính năng mới trên hệ điều hành Android mới, đặc biệt những